Top of main content

FATCA hakkında sıkça sorulan sorular

Bireysel Bankacılık — Türkiye

FATCA’ya genel bakış

FATCA Nedir?

FATCA; Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası anlamına gelir ve ABD'de vergi kaçakçılığı ile mücadeleye yardımcı olmak için hazırlanan bazı yeni düzenlemeleri içerir.

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı (Hazine) ve ABD Yurtiçi Gelirler Dairesi (IRS) tarafından hayata geçirilmiş olan FATCA'nın amacı; ABD kişilerinin(Bkz. Terimler Sözlüğü) ABD Devleti tarafından gelir ve varlıklara uygulanan vergilerin önüne geçmek amacıyla Bankaları veya diğer Finans Kuruluşları kullanmasını önleyerek vergiye uyumluluğun teşvik edilmesidir.

Dünya çapında çok sayıda ülkenin FATCA'ya uyum bakımından Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ile Hükümetler Arası Anlaşmayı (IGA'lar) imzalaması beklenmektedir. Bu HükümetlerArası Anlaşmalar’ın sonucunda, ilgili ülkeler de FATCA düzenlemesi kendi yerel yasalarının bir parçası haline gelecektir. ( Hükümetler Arası Anlaşma (IGA) tanımı için bkz. terimler sözlüğü)

FATCA'nın etkisi nedir?

Bankaların ve diğer Finans Kuruluşlarının doğrudan veya dolaylı olarak ABD kişilerine ait mali hesaplara ilişkin bilgileri yılda bir kez raporlaması gerekli hale gelecektir.

HSBC'nin hizmet verdiği tüm ülkeler için FATCA ile tam uyumlu olma yönünde bir taahhüdü bulunmaktadır. Bundan dolayı, müşterilerimizin FATCA sınıflandırmalarını belirlemek amacıyla mevcut müşteri portföyümüzü gözden geçireceğiz ve ihtiyaç duyulması halinde daha ayrıntılı bilgi ve belgeler ile ilgili olarak müşterilerimiz ile iletişim kuracağız.

Türkiye ile ABD arasında imzalanacak Hükümetler Arası Anlaşma (IGA) kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti özelindeki uygulamanın içeriği henüz netleşmediğinden, HSBC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şubeleri «Sınırlı Yabancı Finansal Kuruluş (LFFI)» olarak FATCA mevzuatına uyum sağlayacaktır.

FATCA prosedürlerinde bu kapsamda LFFI olarak ilerlediğimizden IGA içeriğinde bu konu netleşene kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yerleşik olmayan veya en az bir adresi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında olan ABD kişilerine hesap açılamayacaktır.

Bu durum hem mevcut hem de yeni müşteriler için geçerli olacaktır. Ancak ABD’li mevcut müşteriler halihazırda açılmış olan hesaplarını kullanabilecektir.

IGA’nınkapsamında konunun ne zaman netleşeceği ve yukarıdaki sınırlamanın ne zaman sonlanacağı ile ilgili bilgiler duyurularla paylaşılacaktır. (Sınırlı Yabancı Finansal Kuruluş (LFFI) tanımı için bkz. terimler sözlüğü)

FATCA düzenlemeleri ne zaman yürürlüğe girecek?

HSBC'nin ilgili düzenlemenin uygulama takvimine uygun olarak faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için FATCA ile tam uyumlu hale gelme yönünde taahhüdü bulunmaktadır.

FATCA düzenlemeleri 1 Temmuz 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

FATCA'dan etkilenecek olan tek banka HSBC mi?

Hayır. Tüm Bankalar ve diğer Finans Kuruluşları FATCA'dan etkilenecek olmakla birlikte, yaklaşımları farklılık gösterebilir. HSBC'nin faaliyet gösterdiğitüm ülkeler için FATCA ile tam uyumlu hale gelme yönünde taahhüdü bulunmaktadır.

HSBC, FATCA'ya uyum sağlamak için ne yapmaktadır?

FATCA'ya uyum sağlamak amacıyla HSBC:

 • FATCA kapsamına giren kişileri tespit etmek amacıyla yeni ve mevcut müşterilerine yönelik bir değerlendirme yapacaktır. (Örneğin ABD Kişileri tespit edilmeye çalışılacaktır.)
 • Bununla birlikte,gerekli belgeleri sağlamayan müşteriler hakkındaki bilgileri de rapor etmemiz gerekebilir. Doğrudan veya dolaylı olarak ABD kişilerine ait tüm hesaplar ile ilgili bilgiler IRS(ABD Yurtiçi Gelirler Dairesi) ye veya yerel vergi kurumuna rapor edilecektir.

HSBC belirli koşullarda veya müşterilerin gerekli belgeleri sağlayamamaları durumunda ABD kaynaklı gelir elde eden müşteriler üzerinden %30 oranında stopaj kaynağında gelir vergisi kesintisi uygulanabilir. Yerel mevuzata göre HSBC Bank A.Ş.’nin IRS adınabir kesinti yapması söz konusu değildir. Ancak HSBC’ye tutarı yatıran kusurumun bu kesintiyi yaparak ödeme yapması olasıdır.

(ABD Vatandaşları, Yabancı Finans Kuruluşları, Finansal Olmayan Yabancı Kuruluşlar ,IRS ve Gelir Vergisi Kesintisi tanımlamaları için lütfen terimler sözlüğüne bakın.)

Kapsama giriyor muyum?

Etkilenip etkilenmediğimi nasıl bileceğim?

FATCA düzenlemeleri ; ABD Devleti'nin vergi uygulamaları bakımından "ABD Kişisi " olarak hizmet gören hem bireysel hem de ticari müşterileri etkileyecektir. FATCA düzenlemeleri aynı zamanda, ABD Kişisi ‘ne ait belirli işletme türlerini de etkileyecektir.

“ABD Kişisi ” terimi şunları kapsar (Ancak bunlarla sınırlı değildir):

 • ABD'de doğmuş ancak farklı bir ülkede yaşamakta olan bireyler dâhil, ABD vatandaşları (ABD vatandaşlığından çıkmamış olan kişiler),
 • ABD'de yaşayan kişiler (ABD yeşil kart sahipleri dâhil)
 • Yılın önemli bir bölümünü ABD'de geçiren kişiler,

Önümüzdeki birkaç ay boyunca bu düzenlemelerin müşterilerimiz açısından etkilerini gözden geçiriyor olacağız ve zamanı geldiğinde etkilenen müşterilerimiz için daha ayrıntılı bilgilendirme sağlayacağız.

FATCA hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen IRS web sitesini ziyaret edin veya bir mali müşavire başvurun.

FATCA bireysel mi, yoksa ticari müşteriler için mi geçerli olacak?

FATCA düzenlemeleri HSBC'de hesabı bulunan bireysel ve ticari müşterileri etkileyecektir.

Yalnız ABD vatandaşı olduğum takdirde mi bundan etkileneceğim?

Hayır. Bir müşterinin aşağıda belirtilen kriterlerden birini karşılaması durumunda HSBC, FATCA kapsamında ABDKişisi olup olmadığınızı belirlemek amacıyla ek bilgi/belge talebinde bulunabilir.

 • ABD vatandaşı veya ABD'de yaşamakta olan,
 • ABD doğumlu,
 • ABD adres bilgisi
 • ABD telefon numarası,
 • ABD adresine kayıtlı bir kişiye verilen geçerli vekaletname veya imza yetkisi
 • ABD Vergi numarası sahibi
 • Greencard sahibi
ABD Vatandaşı/ABD Kişisi olmam halinde FATCA benim için ne ifade eder?

ABD Kişisi (bkz. Terimler Sözlüğü) olarak değerlendirildiğiniz takdirde, sizden HSBC'ye ek bilgi/belge vermeniz istenebilir. Ek olarak eğer diğer IRS (ABD Yurtiçi Gelirler Dairesi) W formlarını doldurup göndermenizin gerekli olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız IRS (ABD Yurtiçi Gelirler Dairesi) web sitesini de ziyaret edebilirsiniz.

ABD Kişisi (bkz. Terimler Sözlüğü) olarak değerlendirildiğiniz takdirde, HSBC'nin sizinle ve hesabınızla ilgili bilgileri yılda bir kez yerel vergi kurumuna veya IRS'ye (ABD Yurtiçi Gelirler Dairesi) bildirmesi gerekecektir.

Türkiye ile ABD arasında imzalanacak Hükümetler Arası Anlaşma (IGA) kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti özelindeki uygulamanın içeriği henüz netleşmediğinden, HSBC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şubeleri «Sınırlı Yabancı Finansal Kuruluş (LFFI)» olarak FATCA mevzuatına uyum sağlayacaktır.

FATCA prosedürlerinde bu kapsamda LFFI olarak ilerlediğimizden IGA içeriğinde bu konu netleşene kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yerleşik olmayan veya en az bir adresi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında olan ABD kişilerine hesap açılamayacaktır.

Bu durum hem mevcut hem de yeni müşteriler için geçerli olacaktır. Ancak ABD’li mevcut müşteriler halihazırda açılmış olan hesaplarını kullanabilecektir.

IGA’nınkapsamında konunun ne zaman netleşeceği ve yukarıdaki sınırlamanın ne zaman sonlanacağı ile ilgili bilgiler duyurularla paylaşılacaktır. (Sınırlı Yabancı Finansal Kuruluş (LFFI) tanımı için bkz. terimler sözlüğü)

HSBC olarak,FATCA kapsamına giren müşteriler ile iletişime geçerken herhangi bir tavsiyede bulunmamız mümkün değildir.Daha detaylı bilgi ve kişisel vergi statünüzü değerlendirmek için uzman bir mali müşavir ile iletişime geçmenizi öneririz.

ABD Vatandaşı/ABD Kişisi olmadığım takdirde FATCA benim için ne ifade eder?

Bir çok müşterimiz açısından FATCA'nın etkisi minimum düzeyde olacak ve bu nedenle, hiçbir aksiyon alınması gerekmeyecektir.

Bununla birlikte, bankamızın FATCA açısından muhtemel bir ABD Kişisi olduğunuza dair belirli bir neden bulunması durumunda, HSBC'nin ABD Kişisi olmama durumunuzu doğrulamak amacıyla sizinle iletişime geçmesi gerekebilir.

Şu ana dek uygulamış olduğum mevcut ABD vergi düzenlemelerinin yerini FATCA mı alacak?

FATCA; mevcut ABD vergi sisteminin yerini almayacak , hali hazırda tabi olduğunuz mevcut vergi kurallarına ek gereklilikler getirecektir. Daha detaylı bilgi ve kişisel vergi statünüzü değerlendirmek için uzman bir mali müşavir ile iletişime geçmenizi öneririz.

ABD kişisi olan ve olmayan iki kişiye ait bir müşterek hesabın söz konusu olduğu durumlarda ne olur?

Ortak hesap sahiplerinden biri ABD Kişisi olması durumunda, bir müşterek hesap; ABD’li hesap olarak değerlendirilir ve bundan dolayı, tüm hesap FATCA düzenlemelerine tabidir.

FATCA'nın amaçları doğrultusunda ne sıklıkta bilgi vermem gerekecek?

FATCA; devamlılık arz eden bir süreçtir. Hesap/kişisel bilgilerinizin değişmesi durumunda, FATCA kapsamında sınıflandırmanızı güncelleyebilmek ve ek bilgileri almak için size ulaşmamız gerekli olabilir.

HSBC bağlı olduğum yerel vergi kurumu veya IRS'ye hangi konularda rapor verecek?

IRS'ye veya müşterilerin bağlı bulunduğu vergi kurumuna rapor edilecek bilgiler müşterinin FATCA sınıflandırmasına bağlı olarak belirlenir. Bu bilgiler genellikle, kişisel bilgileri (ör. Ad, Adres, ABD Vergi Numarası) ve finansal bilgileri (ör. Hesap Numarası, Hesap Bakiyesi/Değeri) içerir. Bu gereklilikler ile ilgili ayrıntılar için düzenlemelerden etkilenen müşteriler ile iletişime geçilecektir.

Ne yapmalıyım?

HSBC'ye iletmem gereken bilgi ve/veya belgeler nelerdir?

Bankamız; FATCA için ihtiyaç duyduğu bilgi/belgelerin tüm ayrıntıları hakkında düzenlemeden etkilenen müşterilerimiz ile iletişime geçecektir. Bu belgeler; ABD vergi formlarını (aynı zamanda stopaj belgesi veya W formları olarak anılır) veya bireysel FATCA statüsü beyanlarını içerebilir.

HSBC doldurmam gereken tüm formları bana sağlayacak mı?

Bankamız ek bilgilere ihtiyaç duyması durumunda, bu formları temin edebilmeniz için sizi yönlendirecektir.

FATCA ile ilgili istenen bilgi/belgeleri ne zaman ibraz etmem gerekiyor?

Müşterilerimizden talep edilecekbilgi ve belgelerin son teslim tarihlerini müşterimiz ile iletişime geçerek bildirilecektir.

FATCA kapsamında gerekli bilgileri HSBC'ye sağlamadığım takdirde ne olur?

Bankamız, FATCA statüsüne uygun dökümanları sağlamayan müşterilerimiz için yeni hesap açması veya ek ürün ve hizmetler teklif etmesi mümkün olmayacaktır.

Bankamızın FATCA düzenlemeleri uyarınca düzenlemenin uygulama takvimi dâhilinde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamayan müşterilerimiz ile olan ilişkisini sonlandırması mümkündür. Ayrıca gerekli belgeleri sağlamayan müşteriler hakkındaki bilgileri de raporlaması gerekecektir.

Aynı zamanda,bankamız hesabınıza gelen ABD kaynaklı ödemeler için 0 oranında stopaj kaynağında gelir vergisi uygulanabilir. Yerel mevuzata göre HSBC Bank A.Ş.’nin IRS adınabir kesinti yapması söz konusu değildir. Ancak HSBC’ye tutarı yatıran kusurumun bu kesintiyi yaparak ödeme yapması olasıdır.
(Gelir Vergisi Kesintisi ve IRS hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen Terimler Sözlüğüne bakın).

FATCA'dan etkileniyor olmam durumunda ne yapmam gerekir?

Önümüzdeki dönem boyunca bu düzenlemelerin müşterilerimiz açısından etkilerini gözden geçirmeye devam edeceğiz ve FATCA’dan etkilenecek müşterilerimiz için daha ayrıntılı bilgileri içeren yazılı bilgilendirmeler hazırlayacağız. FATCA'ya ilişkin daha ayrıntılı bilgi için, lütfen IRS web sitesini (bkz. faydalı linkler) ziyaret edin veya uzman bir mali müşavirin tavsiyelerinebaşvurun.

Farklı ülkelerdeki HSBC Kurumlarından finansal hizmet alıyorsanız, lütfen belgeler konusunda birden fazla talepte bulunulabileceğini dikkate alın. Talep edilen bilgileri daha önce paylaşsanız dahi, istenilen tüm bilgi/belge taleplerine yanıt vermeniz gerekmektedir.

HSBC'nin vergi konusunda bir tavsiyede bulunması mümkün değildir.Vergiye ilişkin sorularınız için, lütfen uzman bir mali müşavir ile iletişime geçinveya IRS web sitesine başvurun.

(Son güncelleme Mayıs 2022)