Top of main content

FATCA terimler Sözlüğü

Bireysel Bankacılık — Türkiye

Yabancı Finans Kuruluşu (FFI)

FFI, Yabancı Finans Kuruluşu ifadesinin kısaltmasıdır. ABD dışındaki bir Finans Kurumunu ifade eder. FATCA düzenlemelerinde; FFI'ya ilişkin kapsamlı bir tanımlamaya yer verilmektedir ve bankalar, emanetçi kuruluşlar, yatırım fonları ve belirli sigorta şirketi türleri gibi kuruluşları içerir.

Sınırlı Yabancı Finansal Kuruluş (LFFI)

LFFI, Sınırlı Yabancı Finansal Kuruluş ifadesinin kısaltmasıdır. ABD dışındaki bir Finans Kurumunun FATCA’ya uyumlu olmak yönünde taahhüdünün bulunması ve gerekli hazırlıkları yapmış olmasına rağmen Devletlerarası Anlaşma (IGA) süreci tamamlanmadığı veya anlaşma imzalanmadığı için tam uyumlu olamaması durumunda alacağı sınıflandırmadır. Bir LFFI, IGA imzalanmadığı için IRS’e raporlama yapamayacağından dolayı yurt dışı yerleşik olan veya en az bir adresi yurt dışı olan ABD Kişilerine hesap açmamalıdır. FATCA düzenlemelerinde; LFFI'ya ilişkin kapsamlı bir tanımlamaya yer verilmektedir.

IRS Formları

Aynı zamanda Ücret ve Vergi Beyannamesi formları olarak da anılan stopaj belgeleri ABD IRS vergi beyanı formlarıdır.

W-9 formu, bir Vergi Numarası ve Belgesi talep formudur. Bu ABD Vergi Formu bir hesap sahibi tarafından ABD'deki statüsünü onaylamak ve tasdik etmek amacıyla sağlanır. W-8 serisi formlar hali hazırda yabancı kişiler (kuruluşlar dâhil) tarafından ABD dışı statülerini belgelemek amacıyla kullanılır. Bu form, ABD kaynaklı gelirlerde gelir vergisi kesintisinin önüne geçmek veya azaltmak amacıyla bir kişinin ABD dışından olduğunu ya da yabancı bir kuruluş olduğunu teyit eder. Bu formlar ABD dışından bir müşterinin FATCA kapsamındaki statüsünü şahsen belgelemesine imkan verir.

Devletlerarası Anlaşma (IGA)

IGA; bir ülkenin FATCA düzenlemelerini uygulayabilmesi için ilgili ülkenin yasal çerçevesini FATCA'ya uygun hale getirmesi amacıyla ABD ve belirli ülkeler arasında imzalanan bir anlaşmadır. IGA, finans kuruluşlarının kendi bünyesindeki ABD hesapları hakkındaki bilgileri;

 • doğrudan IRS'ye,
 • kişinin vatandaşı olduğu ülkenin vergi kurumuna bildirmesini mecburi hale getirir.

Yurtiçi Gelirler Dairesi (IRS)

IRS; vergi tahsilatından ve vergi yasalarını icra etmekten sorumlu Amerika Birleşik Devletleri kurumudur.

Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş (NFFE)

NFFE (Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş); FFI tanımını karşılamayan ABD dışında kurulmuş/yerleşik bir kuruluştur ve şunları içerir:

 • Faaliyet gösteren kote edilmiş veya özel şirket,
 • Profesyonel hizmet şirketleri,
 • Pasif durumda olan belirli kuruluşlar (örn. faaliyet halinde olmayan),
 • Hayır kuruluşları.

Vergi Numarası (TIN)

ABD IRS'ye özgü bir terimdir; Vergi Numarası anlamına gelir.

Vergi numarası; ABD vatandaşları için, kendi sosyal güvenlik numaraları ve bir kuruluş için, işverenin vergi numarasıdır.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kişisi Olduğu Kesinleşmiş Kişi

ABD Kişisi olduğu kesinleşmiş kişi; şunlar dışındaki bir Birleşik Devletler Kişisini ifade eder:

 • Hisseleri bir takvim yılı boyunca düzenli olarak bir veya birden fazla sermaye piyasasında işlem gören bir kuruluş,
 • Hisseleri bir takvim yılı boyunca düzenli olarak bir veya birden fazla sabit menkul kıymetler piyasasında işlem gören bir kuruluş olan aynı grup iştirakinin üyesi olan bir kuruluş,
 • ABD federal vergi kanunu veya herhangi bir bireysel emeklilik fonundan muaf olan bir kuruluş,
 • Tüm hisseleri veya esaslı bir bölümü Birleşik Devletler'e veya şunlardan herhangi birine ait bir kurum:
 • bir eyalet, Columbia Bölgesi, ABD'nin herhangi bir bölgesi, yukarıda anılanlardan herhangi birinin bir alt kuruluşu veya hisselerinin tamamı veya esaslı bir bölümü yukarıda anılanlardan biri veya birden fazlasına ait bir kurum,
 • Amerika Birleşik Devletleri veya herhangi bir eyaletinin kanunlarına (Columbia Bölgesi yetki alanı içerisindeki kanunlar dâhil) göre kurulmuş ve faaliyet göstermekte olan bir banka,
 • Bir gayrimenkul yatırım ortaklığı,
 • 1940 tarihli Yatırım Kuruluşları Kanunu'na istinaden Sermaye Piyasası Kurumu'nun denetimine tabi bir yatırım şirketi veya kayıtlı herhangi bir kuruluş,
 • Ortak bir teminat fonu,
 • Vergiden muaf veya bir hayır kuruluş olduğu düşünülen bir ortaklık,
 • Amerika Birleşik Devletleri veya herhangi bir Eyaletin kanunlarına istinaden tescil edilmiş olan sermaye piyasalarında, emtia piyasalarında veya türev araçlarında alım satım yapan bir şahıs,
 • bir komisyoncu ve
 • Bir vergi muafiyeti veya devlet okulu yıllık ücreti veya devlet kesintisi kapsamında yer alan vergiden muaf bir kuruluş,

ABD Kişisi (USP)

"ABD Kişisi" şu anlama gelir:

 • Amerika Birleşik Devletleri nüfusuna kayıtlı veya burada yaşamakta olan bir kişi,
 • Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika Birleşik Devletleri'nin veya herhangi bir Eyaleti'nin ya da Columbia Bölgesi'nin herhangi bir yasasına istinaden teşkil olunmuş veya kurulmuş bir ortaklık,
 • Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika Birleşik Devletleri'nin veya herhangi bir Eyaleti'nin ya da Columbia Bölgesi'nin herhangi bir yasasına istinaden teşkil olunmuş veya kurulmuş bir şirket,
 • Yabancılara ait mallar veya yabancılara ait ortaklıklar dışındaki mal veya ortaklıklar. (Yabancılara ait mal ve yabancılara ait ortaklıklar tanımı için bkz. Yurtiçi Gelirler Kanunu 7701(a)(31) Bendi),
 • Somut varlık sınaması kriterlerini karşılayan bir şahıs veya
 • Yabancı bir ülke nüfusuna kayıtlı olmayan başka bir şahıs.

ABD Vatandaşı

"ABD Vatandaşı" şu anlama gelir:

 • Birleşik Devletler doğumlu bir kişi,
 • Ebeveynleri ABD vatandaşı olan bir kişi,
 • ABD vatandaşı olmuş, daha önceden başka bir ülkenin nüfusuna kayıtlı bir yabancı,
 • Porto Riko doğumlu bir kişi,
 • Guam doğumlu bir kişi veya
 • ABD Virgin Adaları doğumlu bir kişi.

Gelir Vergisi Kesintisi (Stopaj)

FATCA gerekliliklerine uymayan finans kuruluşları ve/veya talep edilen FATCA belgelerini temin etmeyen müşterilere FATCA düzenlemeleri uyarınca "gelir vergisi kesintisine elverişli ödemeler" için 0 oranında kaynağında bir vergi kesintisi uygulanır.

Gelir vergisi kesintisine elverişli ödeme terimi:

 • Sabit veya tespit edilebilir, yıllık veya dönemsel (FDAP) gelir demektir. Bu gelire ilişkin ödemenin kaynağının ABD olması durumunda, bu gelir her türlü faiz ve temettüyü içerir. Bu şart 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
 • ABD kaynaklı faiz veya temettüyü doğurabilecek her türlü malın satışı veya sair şekilde tasarrufundan ortaya çıkan her türlü brüt hasıla. Bu şart 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

ABD menşeli bir işletmeyi de ilgilendiren gelirler dâhil, çeşitli istisnalar geçerlidir.

Yabancılara Ait Hesaplara ilişkin Vergi Mevzuatı Uyum Yasası Terimleri Sözlüğü

Bu terimler sözlüğü, kullanmaya başlayacağımız belgelerin listesini içerir. Bu belgeler bankamızda bulunan herhangi bir hesap ve/veya poliçe ile ilgili bilgileri Maliye Bakanlığı aracılığıyla Yurtiçi Gelirler Dairesi (IRS) ile paylaşmamızın gerekli olup olmadığını belirlememize yardımcı olacaktır.

Belge Kodu

Belge Açıklaması

Gönderilebilecek Belgeler

W9

IRS Form W-9

Lütfen IRS web sitesini ziyaret edin ve Vergi Kimlik Numarası ve Belgesi talebi yerine geçen Form W-9'u doldurun. Formun Türkçe-İngilizce hali ve doldurulması ile ilgili yönlendirmeler için bağlantılı içerikler alanından ilgili dökümana bakabilirsiniz. Bazı belgelerin başlıkları birbirine çok benzer olabileceği için, lütfen doğru belgeyi seçtiğinizden emin olun.

W8

IRS Form W-8BEN

Lütfen IRS web sitesini ziyaret edin ve Amerika Birleşik Devletleri Stopaj Vergisi Yabancı Uyruklu Gerçek Faydalanıcı Durum Tespit Belgesi olan Form W-8BEN'yi doldurun. Formun Türkçe-İngilizce hali ve doldurulması ile ilgili yönlendirmeler için bağlantılı içerikler alanından ilgili dökümana bakabilirsiniz. Bazı belgelerin başlıkları birbirine çok benzer olabileceği için, lütfen doğru belgeyi seçtiğinizden emin olun.

S1

Resmi Kimlik Belgesi

ABD dışında bir ülke vatandaşı olduğunuzu açıkça ifade eden güncel pasaport veya nüfus cüzdanı gibi devlet kurumları tarafından düzenlenmiş bir kimlik belgesi gereklidir. Kimlik belgesinin aslının şubeye ibraz edilmesi mecburidir.

S2

ABD Uyruklu Olmama Beyanı

Vatandaşlıktan İhraç Belgesinin sureti gereklidir.

S3

Adres/Tel Yazılı Beyanı (ABD Adres/Telefon Bilgilerinin Yazılı Beyanı)

Hesabınızda ABD'de geçerli bir adres veya telefon numarasının(yazışma veya ikamet adresinde bulunan) bulunması durumunda yazılı beyanınız gereklidir. Lütfen yazılı beyanda tarih ve imza bulunduğundan ve tam adınızın yazılı olduğundan emin olun.

S4

ABD’li Olunmadığı Belgesi (ABD Vatandaşı Olunmadığına İlişkin Belge)

Daimi ikamet adresinizi ifade eden veya yaşamakta olduğunuz veya vatandaşı olduğunuz/nüfusuna kayıtlı olduğunuz ülkeyi belirten belgenin ibraz edilmesi gereklidir.

Lütfen aşağıdaki listeden herhangi birini seçin:

 • İlgili vergi dairesi memuru tarafından düzenlenmiş, bağlı bulunduğunuz kuruma en son vergi matrahınızı beyan etmiş olduğunuzu açıklayan bir ikametgah bilgisi içeren belge.
 • Bir devlet kurumu tarafından düzenlenmiş ve tasdik edilmiş, kimlik tespiti amacıyla kullanılabilen ve tam adınızı içeren geçerli bir kimlik belgesi.Örneğin: Pasaport.
 • Nüfus Cüzdanı.
 • Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Seyahat Belgeleri (mavi ve kırmızı).
 • Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Seyahat Belgesi (siyah).
 • Fotoğraflı Birleşik Krallık sürücü belgesi (sadece 18 yaşından küçük kişiler için geçici ehliyetler kabul edilmektedir).
 • Birleşik Krallık Sürücü Belgesi (eski usulde tanzim edilmiş olanlar).
 • Engelli park yeri belgesi (mavi veya sarı).
 • Sosyal yardımlardan istifade haklarınızı teyit eden güncel Sosyal Yardım Kurumu tarafından hazırlanmış belge (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşçi Bulma Kurumu, Sosyal Güvenlik kurumu, Gaziler Derneği).
 • Birleşik Krallık Doğum Belgesi (sadece 18 yaşından küçük kişiler için kabul edilmektedir).
 • Ulusal Sağlık Karnesi/Sağlık Hizmetleri kartı (sadece 18 yaşından küçük kişiler için kabul edilmektedir).
 • Askeri kimlik kartı.
 • Yurtdışı Sürücü belgesi.
 • Birleşik Krallık emniyet müdürlüğü tarafından düzenlenmiş ateşli silahlar ruhsatı.

Kimlik belgesinin aslının şubeye ibraz edilmesi mecburidir.

S8

Doğum Ülke Yazılı Beyanı (ABD Doğum Ülkesinin Yazılı Beyanı)

Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlıktan İhraç Belgesi'ne sahip değilseniz, bu belgeye sahip olmama gerekçeniz veya doğum nedeniyle ABD vatandaşlığınızın/nüfus kaydınızın temin edilmeme nedeni ile ilgili makul bir yazılı beyanda bulunmanız gerekecektir. Lütfen yazılı beyanda tarih ve imza bulunduğundan ve tam adınızın yazılı olduğundan emin olun.

SW

Gizlilik Feragati

FATCA kapsamında ilgili müşteri bilgilerinin IRS ile paylaşılmasına izin verildiğini bildirir belgedir.

(Son güncelleme Mayıs 2022)