Top of main content

Informacje ogólne dotyczące FATCA

Bankowość Komercyjna – Polska

Ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) to nowy akt prawny uchwalony przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych (Treasury) oraz amerykański Urząd Podatkowy (Internal Revenue Service, IRS) w celu przeciwdziałania uchylaniu się od płacenia podatków w Stanach Zjednoczonych. HSBC dokłada wszelkich starań, aby w wyznaczonych ustawowo terminach osiągnąć pełną zgodność z przepisami FATCA we wszystkich krajach lub na terytoriach, w których działa. Oznacza to, że HSBC może być zobowiązany do przekazania amerykańskiemu Urzędowi Podatkowemu (Internal Revenue Service, IRS) informacji dotyczących amerykańskich rachunków.

W celu ustalenia Państwa statusu podatkowego konieczne są określone dokumenty. Dokumenty te to deklaracje HSBC i/lub amerykańskie formularze podatkowe, dzięki którym będą Państwo mogli określić i potwierdzić nam swój status podatkowy na potrzeby FATCA. Oprócz tego wymagane są dokumenty założycielskie, np. akt założycielski
lub podobny dokument potwierdzający miejsce rejestracji Państwa spółki.

Prosimy o przesłanie nam wypełnionego dokumentu na adres: HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, Polska; lub o przekazanie go Państwa doradcy. W przypadku problemów z wydrukowaniem niezbędnego formularza/niezbędnych formularzy, prosimy o kontakt z doradcą.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z podanymi informacjami i wybór tego dokumentu, który odnosi się do Państwa spółki. W przypadku wątpliwości proponujemy skorzystać z porady doradcy podatkowego. HSBC nie może świadczyć usług doradztwa podatkowego.

Deklaracja FATCA Zagraniczne podmioty niefinansowe: To formularz HSBC przeznaczony dla spółek i podmiotów handlowych spoza Stanów Zjednoczonych oraz dla klubów, towarzystw, stowarzyszeń i instytucji charytatywnych oraz organizacji non-profit spoza Stanów Zjednoczonych, który należy wypełnić i podpisać zamiast jednego z amerykańskich formularzy podatkowych W-8. Prosimy o dokładne zapoznanie się informacjami zawartymi w formularzu i sprawdzenie, czy spełniają Państwo konieczne warunki. Jeśli nie są Państwo przekonani, czy spełniają te warunki, prosimy o wybranie jednego z dostępnych amerykańskich formularzy podatkowych (formularzy W).

Formularz W-9: Jest to zaświadczenie o pobraniu podatku u źródła, który na stronie IRS jest określany jako „W-9”. Ten formularz wypełnia się w celu potwierdzenia statusu podatkowego podmiotu podlegającego jurysdykcji Stanów Zjednoczonych.

Formularze W-8 (w języku angielskim): Są to zaświadczenia o pobraniu podatku u źródła, które na stronie IRS są określane jako „W-8s”. Formularze te wypełnia się w celu potwierdzenia statusu podatkowego podmiotu niepodlegającego jurysdykcji Stanów Zjednoczonych.

W celu zapewnienia klientom wsparcia w zakresie skompletowania prawidłowo przygotowanej dokumentacji, zostały przygotowane dokładne instrukcje wypełnienia poszczególnych formularzy: W-9, W-8BEN: i W-8BEN-E.

Ostatnia aktualizacja strony: październik 2022