Top of main content

Celkový přehled FATCA

Komerční bankovnictví – Česká republika

Zákon Spojených států o poskytování informací o zahraničních účtech pro daňové účely (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) je společným dílem Ministerstva financí Spojených států amerických (United States Department of Treasury) a Finančního úřadu Spojených států amerických (US Internal Revenue Service, IRS). Je to nový zákon, který má v USA zamezit daňovým únikům. HSBC se zavázala, že bude nařízení zákona FATCA v celém rozsahu a v příslušných termínech plnit ve všech zemích a teritoriích, ve kterých působí. To znamená, že HSBC bude mít povinnost příslušnému finančnímu úřadu poskytnout informace o účtech amerických daňových poplatníků.

K posouzení vašeho daňového statutu jsou potřeba určité podklady. Jedná se o prohlášení pro HSBC nebo formuláře IRS, které usnadní identifikaci a potvrdí váš daňový statut pro potřeby FATCA. Také je třeba předložit vaše zakládací dokumenty, jako je potvrzení o zápisu do obchodního rejstříku nebo podobný dokument, který potvrzuje místo, kde je vaše společnost primárně zaregistrována.

Vyplněné dokumenty nám, prosím, zašlete na adresu: HSBC Continental Europe, Czech Republic, Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, Česká republika; nebo je můžete doručit na naši pobočku osobně. V případě potíží s tiskem formuláře se, prosím, spojte s naší pobočkou, která vám ráda pomůže.

Pečlivě si, prosím, pročtěte následující informace a vyberte vhodný dokument pro potvrzení vašeho daňového statutu. V případě jakýchkoli nejasností se, prosím, spojte s daňovým poradcem. HSBC nemůže poskytovat daňové poradenství.

Prohlášení neziskové organizace: Jedná se o formulář připravený HSBC, který mohou neamerické kluby, spolky, asociace, charity a neziskové organizace vyplnit a podepsat místo příslušného daňového formuláře od IRS. Pečlivě si, prosím, formulář pročtěte a ujistěte se, že opravdu splňujete podmínky v něm uvedené. Pokud dojdete k závěru, že tyto podmínky nesplňujete, vyplňte, prosím, vhodný daňový formulář od IRS.

Prohlášení neamerické obchodní (nefinanční) společnosti: Jedná se o formulář připravený bankou HSBC, který mohou neamerické obchodní společnosti vyplnit a podepsat místo příslušného daňového formuláře řady W8. Pečlivě si, prosím, formulář pročtěte a ujistěte se, že opravdu splňujete podmínky v něm uvedené. Pokud dojdete k závěru, že tyto podmínky nesplňujete, vyplňte, prosím, vhodný daňový formulář od IRS

Formulář W-9 : Odkaz na formulář daňového přiznání, s názvem „W-9“ na webové stránce IRS. Tento formulář se používá jako prohlášení o statutu daňového poplatníka v USA.

Formuláře W-8 (v angličtině) Odkaz na formuláře daňového přiznání, s názvem „W-8s“ na webové stránce IRS. Tato řada formulářů se používá jako prohlášení o statutu daňového poplatníka mimo USA.

Abychom poskytli zákazníkům větší podporu při vyplňování formulářů požadovaných IRS, dáváme k dispozici manuál k vyplnění příslušných formulářů: W-9 a W-8BEN-E .

Omezení výhod při uplatnění nároku na daňové slevy

Pokud jste neamerickým subjektem, který uplatňuje nárok na daňové úlevy plynoucí ze Smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené se Spojenými státy americkými, přečtěte si příslušné pokyny ve formuláři s ohledem na ustanovení o Omezení výhod, obsažená ve smlouvě (jsou-li nějaká).

Další informace o ustanovení o Omezení výhod naleznete na následujícím odkazu:

IRS: Tax Treaty Tables

Společnost HSBC nemůže poskytovat jakékoli daňové poradenství. Pokud si nejste jisti, zda se na vás ustanovení o Omezení výhod vztahuje, obraťe se na nezávislého  daňového poradce.

(Poslední aktualizace stránky: říjen 2022)