Top of main content

FATCA hakkında sıkça sorulan sorular

Kurumsal ve Ticari Bankacılık - Turkiye

FATCA’ya genel bakış

FATCA Nedir?

FATCA Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası anlamına gelir ve ABD'de vergi kaçakçılığı ile mücadele edilmesine yardımcı olması amaçlanan bazı yeni düzenlemeleri içerir.

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı (Hazine) ve ABD Milli Gelirler Dairesi (IRS) tarafından hayata geçirilmiş olan FATCA'nın amacı ABD’li Kişilerin (Bkz. Terimler Sözlüğü) ABD Devleti tarafından gelir ve varlıklara uygulanan vergilerin önüne geçmek amacıyla Bankaları veya diğer Finansal Kuruluşları kullanmasını önleyerek vergiye uyumluluğun teşvik edilmesidir.

Dünya çapında çok sayıda ülkenin ve bölgenin FATCA'ya uyum bakımından Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ile Devletler Arası Anlaşmalar (IGA'lar) imzalaması beklenmektedir. Bu Devletler Arası Anlaşmalar’ın sonucunda, FATCA düzenlemesi ilgili ülkelerde ve bölgelerde kendi yerel yasalarının bir parçası haline gelecektir. (IGA tanımı için Bkz. Terimler Sözlüğü)

FATCA'nın etkisi nedir?

Bankaların ve diğer Finansal Kuruluşların, ABD’li Kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak sahibi olduğu mali hesaplara ilişkin bilgilerini yılda bir kez raporlaması gerekecektir.

HSBC, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde ve bölgelerde FATCA ile tam uyumlu olmayı taahhüt etmiştir. Bu nedenle, müşterilerimizin FATCA durumlarını teyit etmek amacıyla mevcut müşteri portföyümüzü gözden geçireceğiz ve ihtiyaç duyulması halinde daha ayrıntılı bilgi ve belgeler istemek üzere müşterilerimiz ile iletişim kuracağız.

FATCA düzenlemeleri ne zaman yürürlüğe girecek?

FATCA düzenlemeleri 1 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

HSBC, FATCA düzenlemelerine faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde ve bölgelerde uygulama takvimine uygun olarak tam uyumlu olmayı taahhüt etmiştir.

FATCA'dan etkilenecek olan tek banka HSBC mi?

Hayır. Tüm Bankalar ve diğer Finansal Kuruluşları FATCA'dan etkilenecek olmakla birlikte yaklaşımları farklılık gösterebilir. HSBC, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde ve bölgelerde FATCA ile tam uyumlu olmayı taahhüt etmiştir.

HSBC, FATCA'ya uyum sağlamak için ne yapıyor?

FATCA'ya uyum sağlamak amacıyla HSBC:

  • FATCA kapsamında raporlanabilir olan kişileri tespit etmek amacıyla yeni ve mevcut müşterilerine yönelik bir değerlendirme yapacaktır. Tüzel müşteriler FATCA düzenlemesine uygun olarak sınıflandırılacaktır. (Örneğin ABD’li Kişiler, Yabancı Finansal Kuruluşlar ve Finansal Olmayan Yabancı Kuruluşlar).
  • IGA’nın imzalanmasının akabinde ABD’li Kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak sahibi olduğu tüm hesaplar ile ilgili bilgileri IRS'ye veya yerel vergi kurumuna rapor edecektir. Bununla birlikte, HSBC'nin gerekli belgeleri ibraz etmeyen müşterilerin bilgilerini de rapor etmesi gerekebilir.

IGA’nın imzalanmasının akabinde HSBC'nin belirli koşullar altında ve müşterilerin gerekli belgeleri ibraz etmemesi durumunda veya uyumlu olmayan kuruluşlar ile iş yaparken, bu müşterilere ödenen ABD gelirlerine 0 oranında ABD gelir vergisi (stopaj) kesintisi uygulayabilir.

(ABD’li Kişiler, Yabancı Finansal Kuruluşlar, Finansal Olmayan Yabancı Kuruluşlar ve Stopaj Vergisi tanımlamaları için lütfen terimler sözlüğüne bakın).

Kapsama giriyor muyum?

Etkilenip etkilenmediğimi nasıl bileceğim?

FATCA düzenlemeleri, ABD Devleti'nin vergi uygulamaları bakımından "ABD’li Kişi" olarak belirlenen hem bireysel hem de tüzel müşterileri etkileyecektir. Aynı zamanda FATCA düzenlemeleri, ABD’li Kişilere ait işletme türlerini de etkileyecektir.

ABD’li Kişi tanımı şunları kapsar (ancak bunlarla sınırlı değildir):

  • ABD'de doğmuş ancak; farklı bir ülkede ve bölgede yaşamakta olan bireyler dâhil ABD vatandaşları (ABD vatandaşlığından çıkmamış olan kişiler),
  • ABD'de yaşayan kişiler (ABD yeşil kart sahipleri dâhil),
  • Yılın önemli bir bölümünü ABD'de geçiren kişiler,
  • ABD'li Şirketler, ABD'li Ortaklıklar, ABD'de bulunan taşınmazlar ve ABD’li servet yönetim kuruluşları

Önümüzdeki birkaç ay boyunca, bu düzenlemelerin müşterilerimiz açısından etkilerini gözden geçirecek ve etkilenen müşterilerimiz için daha ayrıntılı bilgilendirme sağlıyor olacağız.

FATCA hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen IRS web sitesini ziyaret edin veya mali müşavirinize danışın.

FATCA hem bireysel hem de tüzel hesaplar için geçerli mi?

FATCA düzenlemeleri HSBC'de hesabı, poliçesi veya HSBC ile sözleşmesi olan hem bireysel hem de tüzel müşterileri etkileyecektir.

Sadece bir ABD Şirketi olduğum takdirde mi bundan etkileneceğim?

Hayır. FATCA'nın düzenlemeleri ABD'li şirketlerden daha fazlasını kapsamaktadır. HSBC, FATCA durumlarını belirlemek amacıyla dünya genelinde pek çok müşteriye ulaşacaktır. Bu uygulamanın amacı, FATCA kapsamında rapor edilebilir olan müşterileri tespit etmektir. İlave aksiyon alması gereken müşterilerimiz ile iletişime geçiyor olacağız.

Tüzel müşteri olarak ne yapmam gerekir?

FATCA kapsamındaki vergi statünüzü belirlemek için ek bilgi/belge ibraz etmenize ihtiyaç duyabiliriz. Bu belgeler HSBC tarafından düzenlenmiş bir beyanname veya IRS'den temin edilen bir ABD vergi formu olabilir.

Bu formları ibraz etmesi gereken ve düzenlemelerden etkilenen müşterilerimizle, formların teslim tarihi ile ilgili detayları belirtecek şekilde iletişime geçiyor olacağız.

Şu ana dek uygulamış olduğum mevcut vergi düzenlemelerinin yerini FATCA mı alacak?

FATCA mevcut ABD vergi rejimlerinin yerini almayacak olmakla birlikte, hali hazırda takip ettiğiniz mevcut vergi kurallarına ek gereklilikler getirebilir. Vergi statünüz veya FATCA sınıflandırmanız ile ilgili ek tavsiyelere ihtiyacınız olması durumunda, bir mali müşavire danışmalısınız.

Çalıştığım diğer Banka neden HSBC'nin istediğinden farklı belgeler istedi?

FATCA kapsamında, bankaların ve finansal kuruluşların müşterilerinin vergi statüsünü doğrulamak için tercih ettikleri bilgi toplama yöntemi farklılık gösterebilir. Bu, bazı durumlarda HSBC'nin sizden diğer bankadan farklı belgeler talep etmesi anlamına gelir.

HSBC, sizin FATCA vergi statünüz veya sınıflandırmanız hakkında tavsiyede bulunamaz. Desteğe ihtiyaç duymanız durumunda, IRS web sitesini ziyaret etmenizi veya bir mali müşavire danışmanızı öneririz.

FATCA'nın amaçları doğrultusunda ne sıklıkta bilgi vermem gerekecek?

FATCA devamlılık arz eden bir süreçtir. Hesap bilgilerinizin değişmesi durumunda, FATCA sınıflandırmanızı güncellemek amacıyla ilgili ek bilgileri/dökümanları almak için size ulaşmamız gerekebilir.

Hangi durumlarda HSBC'nin hesabımla ilgili bilgileri ABD Milli Gelirler Dairesi’ne (IRS) raporlaması gerekecek?

FATCA'nın amacı ABD’li Kişilerin (Bkz. Terimler Sözlüğü) küresel gelir ve varlıklarına ABD vergileri uygulanmasının banka ve finansal kuruluşları kullanarak engellenmesini önlemektir. Bu nedenle HSBC, IGA’nın imzalanmasının akabinde ABD’li Kişilere doğrudan veya dolaylı olarak ait tüm hesaplar ile ilgili bilgileri IRS'ye veya yerel vergi kurumuna rapor edecektir. Bununla birlikte, HSBC'nin gerekli belgeleri ibraz etmeyen müşterilerin bilgilerini de rapor etmesi gerekebilecektir.

Ne yapmalıyım?

HSBC yerel vergi kurumu veya IRS'ye hangi konularda rapor verecek?

IRS'ye veya yerel vergi kurumuna rapor edilecek bilgiler müşterinin FATCA sınıflandırmasına bağlıdır. Bu bilgiler genellikle, bir işletmenin ABD vatandaşı olan sahipleri ile ilgili kişisel bilgileri (ör. Ad, Adres, ABD Vergi Numarası) ve finansal bilgileri (ör. Hesap Numarası, Hesap Bakiyesi/Değeri) içerir. Bu gereklilikler için düzenlemelerden etkilenen müşteriler ile iletişime geçilecektir.

HSBC Bank A.Ş.'ye iletmem gereken bilgi ve/veya belgeler nelerdir?

Bankamız; FATCA için ihtiyaç duyduğu bilgi/belgelerin ayrıntıları hakkında düzenlemeden etkilenen müşterilerimiz ile iletişime geçecektir. Bu belgeler; ABD vergi formlarını (aynı zamanda stopaj belgesi veya W formları olarak anılır) veya FATCA statüsü beyanlarını içerebilir.

HSBC Bank A.Ş. doldurmam gereken tüm formları bana sağlayacak mı?

Evet. HSBC Bank A.Ş.'nin ek bilgilere ihtiyaç duyması durumunda, HSBC Bank A.Ş. size bu formları gönderecek veya bu formları indirebilmeniz için sizi bir web sitesine yönlendirecektir.

FATCA ile ilgili istenen bilgileri/belgeleri ne zaman ibraz etmem gerekiyor?

Müşterilerimizin gerekli belge ve bilgileri, belirtilen tarihte ibraz etmesi gerekmektedir.

FATCA kapsamında gerekli bilgileri HSBC'ye sağlamadığım takdirde ne olur?

HSBC Grubu FATCA ile tam uyumlu olmayı taahhüt etmiştir.

Bankamız, bir müşterinin FATCA kapsamındaki statüsünü belirlemek için HSBC'nin taleplerini yerine getirmeyen müşterilere yeni hesap açmayabilir veya ek ürün ve hizmet sunmayabilir.

FATCA düzenlemeleri kapsamında, HSBC Bank A.Ş., düzenlemenin uygulama takvimi içerisinde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamamayı tercih eden müşteriler ile olan ilişkisini sonlandırabilir.

FATCA'dan etkileniyor olmam durumunda ne yapmam gerekir?

Önümüzdeki birkaç ay boyunca bu düzenlemelerin müşterilerimiz açısından etkilerini gözden geçirecek ve etkilenen müşterilerimize daha ayrıntılı bilgileri yazılı ileteceğiz. FATCA'ya ilişkin daha ayrıntılı bilgi için, lütfen IRS web sitesini (Bkz. Faydalı Linkler) ziyaret edin veya mali müşavirinize danışın.

Farklı ülkelerdeki HSBC Kurumlarından finansal hizmet alıyorsanız, lütfen belgeler konusunda birden fazla talepte bulunulabileceğini dikkate alın. Talep edilen bilgileri daha önce paylaşmış olsanız dahi, istenilen tüm bilgi/belge taleplerine yanıt vermeniz gerekmektedir.

HSBC'nin vergi konusunda bir tavsiyede bulunması mümkün değildir. Vergiye ilişkin sorularınız için, lütfen bir mali müşavir ile iletişime geçinveya IRS web sitesine başvurun.

(Son güncelleme Nisan 2022)