Top of main content

FATCA terimler Sözlüğü

Kurumsal ve Ticari Bankacılık - Turkiye

Yabancı Finans Kuruluş (FFI)

FFI, Yabancı Finansal Kuruluş ifadesinin kısaltmasıdır. ABD dışındaki bir Finansal Kuruluşu ifade eder. FATCA düzenlemelerinde; FFI'ya ilişkin kapsamlı bir tanımlamaya yer verilmektedir ve bu tanım bankalar, varlık yönetim şirketleri, yatırım fonları ve sigorta şirketleri gibi kuruluşları içerir.

IRS Formları

Aynı zamanda Ücret ve Vergi Beyannamesi formları olarak da anılan stopaj belgeleri ABD IRS vergi beyanı formlarıdır.
W-9 formu, bir Vergi Numarası ve Beyanı talep formudur. Bu ABD Vergi Formu, ABD statüsünü onaylamak ve beyan etmek amacıyla hesap sahibi tarafından sağlanır. W-8 serisi formlar hali hazırda yabancı kişiler (kuruluşlar dâhil) tarafından ABD dışı statülerini belgelemek amacıyla kullanılır. Bu form, ABD kaynaklı gelirlerde stopaj kesintisinin önüne geçmek veya azaltmak amacıyla bir kişinin ABD dışından olduğunu ya da yabancı bir kuruluş olduğunu teyit eder. Bu formlar ABD dışından bir müşterinin FATCA statüsünü belgelemesini sağlar.

Devletlerarası Anlaşma (IGA)

IGA; bir ülkenin ve bölgenin FATCA düzenlemelerini uygulayabilmesi için yasal mevzuatını FATCA'ya uygun hale getirmek amacıyla ABD ile imzaladığı anlaşmadır.  IGA, finans kuruluşlarının kendi bünyesindeki ABD hesapları hakkındaki bilgileri;

 • doğrudan IRS'ye, 
 • kişinin vatandaşı olduğu ülkenin ve bölgenin vergi kurumuna bildirmesini mecburi hale getirir.

Milli Gelirler Dairesi (IRS)

IRS; vergi tahsilatından ve vergi yasalarını icra etmekten sorumlu Amerika Birleşik Devletleri kurumudur.

Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş (NFFE)

NFFE (Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş); FFI tanımını karşılamayan ABD dışında kurulmuş/yerleşik bir kuruluştur ve şunları içerir:

 • Kote edilmiş veya özel şirketler,
 • Profesyonel hizmet şirketleri,
 • Pasif durumda olan belirli kuruluşlar (örn. Faaliyet/ticaret halinde olmayan),
 • Hayır kuruluşları.

Vergi Numarası (TIN)

ABD IRS'ye özgü bir terimdir; Vergi Numarası anlamına gelir.
Vergi numarası; ABD vatandaşları için, kendi sosyal güvenlik numaraları ve bir kuruluş için, işverenin vergi numarasıdır.

Belirlenmiş Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’li Kişi

Belirlenmiş ABD’li Kişi; aşağıdakiler dışındaki bir ABD’li kişiyi ifade eder:

 • Hisseleri bir takvim yılı boyunca düzenli olarak bir veya birden fazla sermaye piyasasında işlem gören bir kuruluş,
 • Hisseleri bir takvim yılı boyunca düzenli olarak bir veya birden fazla sabit menkul kıymetler piyasasında işlem gören bir grup iştirakinin üyesi olan kuruluş,
 • ABD federal vergi kanunu veya herhangi bir bireysel emeklilik fonundan muaf olan bir kuruluş,
 • Tüm hisseleri veya esaslı bir bölümü Birleşik Devletler'e veya yukarıda belirtilenlerden herhangi birine ait bir kurum:
 • bir eyalet, Columbia Bölgesi, ABD'ye bağlı herhangi bir özerk bölge, yukarıda anılanlardan herhangi birinin bir alt kuruluşu veya hisselerinin tamamı veya esaslı bir bölümü yukarıda anılanlardan biri veya birden fazlasına ait bir kurum,
 • Amerika Birleşik Devletleri veya herhangi bir eyaletinin kanunlarına (Columbia Bölgesi yetki alanı içerisindeki kanunlar dâhil) göre kurulmuş ve faaliyet göstermekte olan bir banka,
 • Bir gayrimenkul yatırım ortaklığı,
 • 1940 tarihli Yatırım Kuruluşları Kanunu'na istinaden Sermaye Piyasası Kurumu'nun denetimine tabi bir yatırım şirketi veya kayıtlı herhangi bir kuruluş,
 • Ortak bir servet yönetimi fonu,
 • Vergiden muaf veya bir hayır kuruluşu sayılan bir servet yönetimi fonu,
 • Amerika Birleşik Devletleri veya herhangi bir Eyaletin kanunlarına istinaden tescil edilmiş olan sermaye piyasalarında, emtia piyasalarında veya türev araçlarında alım satımcı,
 • bir broker ve
 • Bir vergi muafiyeti veya devlet okulu yıllık ücreti veya devlet planı kapsamında vergiden muaf olarak kurulmuş bir servet yönetim kuruluşu,

ABD’li Kişi (USP)

"ABD"li Kişi şu anlama gelir:

 • Amerika Birleşik Devletleri nüfusuna kayıtlı veya ABD’de yaşamakta olan bir kişi,
 • Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika Birleşik Devletleri'nin veya herhangi bir Eyaleti'nin ya da Columbia Bölgesi'nin herhangi bir yasasına istinaden örgütlenmiş veya kurulmuş bir ortaklık,
 • Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika Birleşik Devletleri'nin veya herhangi bir Eyaleti'nin ya da Columbia Bölgesi'nin herhangi bir yasasına istinaden örgütlenmiş veya kurulmuş bir şirket,
 • Yabancılara ait taşınmazlar veya yabancılara ait servet yönetim kuruluşları dışındaki taşınmazlar veya servet yönetim kuruluşları. (Yabancılara ait taşınmazlar ve yabancılara ait servet yönetim kuruluşları tanımı için bkz. Milli Gelirler Yasası 7701(a)(31) Bendi),
 • Somut varlık sınaması (substantial presence test) kriterlerini karşılayan bir şahıs veya
 • Yabancı bir ülke nüfusuna kayıtlı olmayan başka bir şahıs.

ABD Vatandaşı

"Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşı" şu anlama gelir:

 • Birleşik Devletler doğumlu bir kişi,
 • Ebeveynleri ABD vatandaşı olan bir kişi,
 • ABD vatandaşı olmuş, daha önceden başka bir ülkenin nüfusuna kayıtlı bir yabancı,
 • Porto Riko doğumlu bir kişi,
 • Guam doğumlu bir kişi veya
 • ABD Virgin Adaları doğumlu bir kişi.

Stopaj Vergisi

FATCA gerekliliklerine uymayan finansal kuruluşlar ve/veya talep edilen FATCA belgelerini temin etmeyen müşterilere FATCA düzenlemeleri uyarınca "stopaj kesintisi yapılabilir ödemeler" için 0 oranında bir stopaj vergisi uygulanır.
Stopaj kesintisi yapılabilir ödeme terimi:

 • Bu gelire ilişkin ödemenin kaynağının ABD olması durumunda, sabit veya tespit edilebilir, yıllık veya dönemsel (FDAP) gelir demektir - bu gelir her türlü faiz ve temettüyü içerir. Bu şart 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren geçerlidir.
 • ABD kaynaklı faiz veya temettüyü geliri sağlayacak bir varlığın (paraya çevrilebilen) satışı, elden çıkarılması veya devri ile elde edilen gayrisafi hasılat ödemesidir. Bu şart 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

ABD menşeli bir işletmeyi de ilgilendiren gelirler dâhil, çeşitli istisnalara tabiidir.

Sınırlı Yabancı Finansal Kuruluş (LFFI)

LFFI, Sınırlı Yabancı Finansal Kuruluş ifadesinin kısaltmasıdır. ABD dışındaki bir Finans Kurumunun FATCA’ya uyumlu olmak yönünde taahhüdünün bulunması ve gerekli hazırlıkları yapmış olmasına rağmen Devletlerarası Anlaşma (IGA) imzalanmadığı için tam uyumlu olamaması durumunda alacağı sınıflandırmadır. FATCA düzenlemelerinde; LFFI'ya ilişkin kapsamlı bir tanımlamaya yer verilmektedir.

(Son güncelleme Nisan 2022)