Top of main content

FATCA’ya genel bakış

Bireysel Bankacılık - Türkiye

Hem finansal sistemin hem de müşterilerimizin çıkarlarının korunması ve uzun vadeli güvenlerinin sağlanması maksadıyla finansal düzenleyiciler, hükümetler ve bankalar tarafından pek çok önemli değişiklik ya da düzenleme yapılmaktadır.

Bu düzenlemelerden biri de, 1 Temmuz 2014'te yürürlüğe giren Yabancı Hesaplar Vergi Mevzuatına Uyum Yasası'dır (FATCA). Bu yasa, ABD vatandaşlarının, kendilerine ait gelir ve varlıkların ABD'de vergilendirilmesinden kaçınmak maksadıyla bankaları ve diğer finans kuruluşlarını kullanmalarını önlemek suretiyle vergi uyumluluğunu güçlendirmek için ABD Hazine Bakanlığı (Hazine) ve ABD Yurtiçi Gelirler Dairesi (IRS) tarafından yürürlüğe konmuş yeni bir mevzuat unsurudur.

FATCA, HSBC’nin pek çok bireysel ve ticari müşterisini etkileyecektir. Hangi müşterilerin ne ölçüde etkileneceği ise, müşterinin hesap türüne, uygulanan politikaya veya HSBC ile yaptığı anlaşmaya bağlı olarak banka çapında değişiklik gösterecektir.

HSBC ve müşterilerimize etkisi

HSBC, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde FATCA'ya tam uyum sağlamak için çaba göstermekten gurur duymaktadır. Diğer bankalar ve finans kuruluşları da bu yasadan etkilenecektir. Ancak, bunların FATCA'ya olan yaklaşımı HSBC'ninkinden farklı olabilir.

IRS veya yerel vergi makamına bilgi vermemiz gereken durumları tespit etmek amacıyla bu yasanın müşterilerimiz üzerindeki etkisini araştırmaktayız. FATCA kapsamındaki vergi durumunuzu teyit etmek amacıyla detaylı bilgi veya belge istemek için sizinle iletişim kurabiliriz.

HSBC Grubunun farklı üyeleriyle birden fazla ilişkiniz varsa birkaç bilgi talebi alabileceğinizi hatırlatırız. Bu nedenle, istenen bilgileri daha önce vermiş olduğunuza inanıyor olsanız bile tüm isteklere yanıt vermeniz gerekmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Türkiye ile ABD arasında imzalanacak Hükümetler Arası Anlaşma (IGA) kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti özelindeki uygulamanın içeriği henüz netleşmediğinden, HSBC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şubeleri «Sınırlı Yabancı Finansal Kuruluş (LFFI)» olarak FATCA mevzuatına uyum sağlayacaktır. FATCA prosedürlerinde bu kapsamda LFFI olarak ilerlediğimizden IGA içeriğinde bu konu netleşene kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yerleşik olmayan veya en az bir adresi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında olan ABD’li kişilere hesap açılamayacaktır.

Bu durum hem mevcut hem de yeni müşteriler için geçerli olacaktır. Ancak ABD’li mevcut müşteriler halihazırda açılmış olan hesaplarını kullanabilecektir.

IGAkapsamında konunun ne zaman netleşeceği ve yukarıdaki sınırlamanın ne zaman sonlanacağı ile ilgili bilgiler duyurularla paylaşılacaktır.

Ek Bilgi

IRS web sitesinde "W-9" olarak da atıfta bulunulan stopaj formuna yönlendirilmiş bağlantıdır. Bu form, ABD vergi durumunu teyit etmek için ve ABD Vergi Numarası gibi belirli bazı bilgilerin iletilmesi için doldurulur. Formun Türkçe-İngilizce hali ve doldurulması ile ilgili yönlendirmeler için bağlantılı içerikler alanından ilgili dökümana bakabilirsiniz.

IRS web sitesinde "W-8" olarak da atıfta bulunulan stopaj belgelerine yönlendirilmiş bağlantıdır. Bu belgeler, ABD dışı vergi durumunuzu teyit etmek için doldurulan formlardır. Formun Türkçe-İngilizce hali ve doldurulması ile ilgili yönlendirmeler için bağlantılı içerikler alanından ilgili dökümana bakabilirsiniz.

IRS W Formlarını doldururken müşterilerimize yardımcı olması için W-9 ve W-8BEN formların nasıl doldurulacağını anlatan talimat dökümanları hazırlandı.

ABD Adresi ve/veya ABD Telefon Numarasına İlişkin Yazılı Açıklama (S3) PDF olarak indir: Bağlantı yeni pencerede açılır: Herhangi bir ABD/ABD Bölgesi adresleri veya ABD telefon numarasına dair yazılı açıklama olarak imzalayıp iletebileceğiniz HSBC'nin sunduğu belgedir.

(Son güncelleme Ağustos 2022)